św. Mikołaja, Biskupa, w Bąkowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Początki parafii Bąków sięgają 1345 r., kiedy arcybiskup metropolita gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki wybudował tutaj kościół, dobrze go uposażając i erygując przy nim parafię. W roku 1433 arcybiskup metropolita gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec, prymas Polski, wyniósłszy kościół parafialny w Łowiczu do godności kolegiaty i ustanowiwszy przy nim Kapitułę Łowicką, złożoną z trzech prałatów i dziesięciu kanoników, za zgodą Kapituły Metropolitalnej w Gnieźnie przeznaczył m.in. na ich utrzymanie kościół bąkowski z wszelkimi dochodami. Dochody tego kościoła stanowiły główne utrzymanie prałata-kustosza Kapituły Łowickiej. Odtąd każdy prałat-kustosz był proboszczem bąkowskim, a w jego imieniu duszpasterstwo przy tutejszym kościele sprawował wikariusz, któremu wydzielone zostały pewne dziesięciny w Bąkowie (dwa łany pola, cztery ogrody i różne opłaty oraz świadczenia z Dąbrowej Góry i z ostrii).

W 1440 r. arcybiskup metropolita gnieźnieński Wincenty Kot, prymas Polski, odłączył od parafii wieś Plecka Dąbrowa i przy wybudowanym tam przez miejscowego dziedzica kościele erygował nową parafię. W czasie spisywania Liber beneficiorum Jana Łaskiego (pocz. XVI w.) proboszczem w Bąkowie był kustosz Kapituły Łowickiej ks. Gabriel Parzniewski. W jego imieniu duszpasterstwo przy miejscowym kościele prowadził wikariusz ks. Jakub Bojanowski. W 1679 r. kolejny z proboszczów, prałatów-kustoszy łowickich, ks. Stanisław Krajewski (jednocześnie
proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie), wybudował w Bąkowie z kamienia polnego i cegły nowy kościół parafialny. Ten siedemnastowieczny dom Boży w 1911 r. został rozebrany, a ówczesny proboszcz, ks. Jan Truszkowski, rozpoczął budowę kolejnego kościoła, którą w 1928 r. ukończył jego następca, ks. Stanisław Śliwerski. Jeszcze w trakcie prac, 8 V 1922 r., kościół poświęcił ks. Jan Niemira, kanonik Kapituły Łowickiej, dziekan łowicki i proboszcz parafii Świętego Ducha w Łowiczu. Jego konsekracji dokonał biskup sufragan warszawski Stanisław Gall dnia 12 VII 1931 r.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wzniesiono z czerwonej cegły, w stylu neogotyckim, z czworoboczną wieżą zwieńczoną strzelistym hełmem. Masywne,
okrągłe kolumny dzielą wnętrze na trzy nawy. W absydzie prezbiterium stoi neogotycki ołtarz główny z XX w. z siedemnastowiecznym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, flankowanym rzeźbami św. Piotra i św. Pawła. W zamknięciu naw bocznych usytuowane są ołtarze pochodzące z poprzedniego kościoła, dedykowane Matce Bożej z Dzieciątkiem i św. Mikołajowi, obydwa z siedemnastowiecznymi obrazami tytularnymi, zdobionymi rokokowymi sukienkami z ok. 1750 r.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski