św. Michała Archanioła w Kutnie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii

Rys historyczny: Historia parafii św. Michała Archanioła w Woźniakowie (na przedmieściu Kutna) sięga roku 1938. Wtedy ówczesny proboszcz i dziekan kutnowski, ks. Michał Woźniak, zaniepokojony dużą ilością opuszczonej i zaniedbanej młodzieży, zaprosił salezjanów do pracy duszpastersko-wychowawczej na przedmieściach Kutna. Uważał, że w ten sposób polepszy
los młodzieży i podniesie jej poziom moralny. Początki pracy były bardzo trudne, a rozwój dzieła został zahamowany wybuchem II wojny światowej. Po wojnie salezjanie wrócili do Woźniakowa i utworzyli tu dom dziecka dla chłopców oraz szkołę tkacką. W roku 1950 rozpoczęli budowę kościoła z drewna po barakach wojskowych. Dnia 5 V 1951 r. arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, erygował przy tym kościele parafię pw. św. Michała Archanioła. W nocy z 7 na 8 II 1953 r. kościół z niewyjaśnionych dotąd przyczyn spłonął. Prawdopodobnie było to podpalenie. Jeszcze tego samego roku rozpoczęto budowę nowej świątyni. Dnia 23 VIII 1953 r. poświęcono plac pod nowy kościół. W święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, 24 V 1955 r., poświęcono fundamenty i mury powstającego kościoła. Natomiast 10 III 1957 r. budynek kościoła został nakryty. W nowym kościele odbywały się już nabożeństwa i wystawiano Mękę Pańską. W 1964 r. ogrodzono posesję od strony zachodniej, w 1965 r. urządzono plac procesyjny, ułożono w kościele mozaikę św. Józefa i św. Michała Archanioła, zbudowano ołtarz i organy. W 1967 r. kościół wewnątrz został gruntownie wymalowany. Wnętrze kościoła jak też mozaiki i malowidła zaprojektował oraz własnoręcznie wykonał ks. Tadeusz Furdyna, salezjanin.

Nowy kościół zaprojektował i kierował budową architekt łódzki inż. Edmund orlik. Świątynia była budowana w trudnym okresie stalinowskim, a główną siłę roboczą stanowili klerycy salezjańscy i mieszkańcy parafii. Jej konsekracji dokonał w uroczystość św. Michała Archanioła, dnia 29 IX 1968 r., Stefan kard. Wyszyński. Kościół, jak wskazuje umieszczona w jego przedsionku tablica, jest „pomnikiem tysiąclecia wzniesionym w latach 1953-1968 na miejscu spalonego kościoła jako wotum Zgromadzenia Salezjańskiego i parafii”. Tytuł parafii jest wyrazem wdzięczności salezjanów i parafian wobec bł. ks. Michała Woźniaka.

Świątynia jest trzynawowa. Ściana ołtarzowa to mozaika przedstawiająca św. Michała Archanioła. Po jej bokach usytuowane są mozaikowe wyobrażenia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Częstochowskiej. Kaplice boczne poświęcone są Matce Bożej i bł. Michałowi Woźniakowi. Ściany nawy głównej zdobią polichromie o tematyce biblijnej.

Woźniaków jest miejscem, gdzie powstał znany powszechnie Apel Jasnogórski, napisany do słów Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, z muzyką ks. Stanisława Ormińskiego, salezjanina: „Maryjo Królowo Polski. Jestem przy Tobie, Pamiętam, Czuwam”. Przypomina o tym tablica pamiątkowa, umieszczona w przedsionku kościoła: „Tu skomponowany i w tym kościele wykonany po raz pierwszy w 1956 r., powszechnie śpiewany w Polsce i przez Polonię w okresie Millenium”.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski