św. Michała Archanioła w Kamionie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Początków Kamiona należy szukać w bardzo odległych czasach, bowiem już za Bolesława Śmiałego, który w 1065 r. fundując klasztor benedyktynów w Mogilnie wyznacza mu tereny aż do Wyszogrodu i wsi Kamień. Akt uposażenia klasztoru z roku 1155 również podaje Kamień jako granicę obszaru osad nadbrzeżnych. Brak jednak dokumentu erekcji kościoła. Pierwotnie kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła był wzmiankowany w źródłach z 1486 r. Wiadomo jeszcze, że 26 VII 1512 r. biskup poznański Jan Lubrański (1498-1520) udzielił ks. Wawrzyńcowi Bagińskiemu kanonicznej instytucji na plebanię, co niektórzy uznają za początek parafii. Raczej jednak należy przyjąć, że parafia była erygowana przed 1486 r., a prawdopodobnie w XIV w. W 1603 r. Kamion wizytował biskup poznański Wawrzynie Goślicki, z którego relacji wiemy, że kościół był wówczas drewniany i w dobrym stanie, pod tytułem św. Piotra i św. Pawła. Jego uposażeniem, oprócz jednego łanu w Kamionie, były dziesięciny z Kamiona, Przęsławic, Śladowa, Wulki i Tułowic. Pleban utrzymywał w Kamionie rektora szkoły przykościelnej z dwoma młodzieńcami. Rektor pobierał dziesięcinę ze wsi Łaźnia. Do połowy XVII w. istniał tu drewniany kościół. Około 1670 r. zbudowano w bezpośredniej bliskości Bzury kolejny drewniany kościół. Z powodu częstych powodzi został on w 1841 r. przeniesiony na obecne miejsce.

Świątynia zbudowana staraniem ks. Józefa Krawczykowskiego istniała do 1916 r. Spłonęła pod czas I wojny światowej. Na fundamentach starego kościoła w 1917 r. pobudowano drewnianą świątynię. Po II wojnie światowej okazała się ona zbyt mała dla rozrastającej się wspólnoty. W 1978 r. ówczesny proboszcz, ks. Paweł Flaszczyński, nie mogąc uzyskać odpowiednich pozwoleń na budowę nowej świątyni podjął się jej postawienia z pomocą parafian bez zgody i projektów. 8 IV 1978 r., w jeden dzień, ok. stu pięćdziesięciu parafian zbudowało ściany nowej świątyni, obudowując nimi drewniany kościół, który następnie rozebrano. Rozpoczęte prace budowlane kontynuowano mimo zasądzonej kary i w efekcie powstała świątynia w dzisiejszym kształcie. Jej poświęcenia dokonał 26 VII 1980 r. biskup pomocniczy warszawski Jerzy Modzelewski.

Kościół podzielony jest na trzy nawy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego. Prawy ołtarz boczny to kaplica z obrazem św. Anny i rzeźbą przedstawiającą św. Michała Archanioła. W lewej nawie znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanej. Uwagę zwraca wmurowana tablica z kamieniem z grobu św. Piotra jako kamieniem węgielnym świątyni. Przed kościołem zachował się kamień, w którym – jak głosi miejscowa legenda – odcisnął ślad swojej stopy św. Jacek Odrowąż (1200-1257), który sprowadził do Polski dominikanów. Jest również drewniana, kryta gontem dzwonnica. Niedzielna Msza św. odprawiana jest także w pobudowanej w 1993 r. kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Śladowie.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski