św. Michała Archanioła w Głuchowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny:
Kościół pw. św. Wacława i św. Michała Archanioła, par. erygowana w. 1338 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorię Skotnickiego (ponowna erekcja w 1419 r.).
Pierwszy kościół parafialny został ufundowany około 1419 r. przez biskupów gnieźnieńskich. Następny kościół dokumenty wzmiankują w 1499 r. i fundację jego przypisują prymasowi Fryderykowi Jagiellończykowi. Obecny, orientowany kościół, o nawie prostokątnej, zaokrąglonych narożach od wschodu z węższym prostokątnym prezbiterium o narożach zewnątrz ściętych, wewnątrz zaokrąglonych został zbudowany w 1786 r.
Fasadę flankują dwie czworoboczne wieże, występujące ryzalitowo z elewacji bocznych. Od południa i od północy dobudowane są symetryczne przybudówki mieszczące kaplice (przy nawie) i zakrystie (przy prezbiterium), nad nimi loże.
W nawie, prezbiterium, zakrystiach i lożach sklepienia kolebkowe z lunetami, w nawie i prezbiterium na gurtach. Chór murowany na trzech arkadach filarowych. Ściany nawy, prezbiterium i kaplica rozczłonkowane pilastrami. Kościół ten 29 września 1908 roku konsekrował biskup Kazimierz Ruszkiewicz.
Wyposażenie kościoła stanowią trzy ołtarze, ażurowa ambona z kościoła św. Benona w Warszawie, barokowa chrzcielnica, organy z 1792 r. Na uwagę zasługuje również łaskami słynący obraz Matki Bożej Głuchowskiej