św. Mateusza i św. Rocha w Sobótce

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Sobótka stanowiła własność królewską. Parafię erygował przed 1357 r. arcybiskup metropolita gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki. Pierwszy kościół, drewniany, pw. św. Mateusza Apostoła ufundowali arcybiskupi gnieźnieńscy. W 1466 r., za przyzwoleniem króla Kazimierza Jagiellończyka i Stolicy Apostolskiej, miejscowy kościół wraz z jego dochodami arcybiskup metropolita gnieźnieński Jan Gruszczyński wcielił jako beneficjum do uposażenia Kanoników Regularnych Laterańskich w Kłodawie. Odtąd, aż do 1818 r., oni zarządzali parafią. W latach 1466-1470 wznieśli obecnie istniejącą jednonawową świątynię pw. św. Mateusza Apostoła. Kościół ten przebudowany został w roku 1879. Wtedy też zatracił on częściowo swój
pierwotny charakter.

W 1906 r. miejscowy proboszcz, ks. Jan Kowalski, z częścią parafian i mającymi tutaj swój dom zakonnicami, przeszedł na mariawityzm i zajął kościół. Dopiero dzięki interwencji władz cywilnych katolicy odzyskali świątynię, a mariawici wybudowali własną. W czasie II wojny światowej Niemcy zamienili dom Boży na spichlerz. Po II wojnie światowej, w roku 1945, w odnowionym kościele przywrócono kult Boży.

Dzisiejszy kościół jest jednonawowy, z zakrystiami po obu stronach prezbiterium. Nad głównym wejściem znajduje się wieża, a wewnątrz murowany chór muzyczny i trzy barokowe ołtarze z XVIII w. W retabulum ołtarza głównego umieszczona jest figura Najświętszego Serca Pana Jezusa z początku XX w., a w zwieńczeniu wizerunek św. Mateusza Apostoła. W ołtarzach bocznych
znajdują się, analogicznie, obrazy: w prawym Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Józefa z Dzieciątkiem, a w lewym św. Piotra i św. Krzysztofa. Na uwagę zasługują: osiemnastowieczna ambona z ośmiobocznym korpusem i baldachimem zwieńczonym krzyżem oraz nawiązująca stylowo do ołtarzy średniowieczna kamienna chrzcielnica.

Na grzebalnym cmentarzu parafialnym stoi kościółek św. Rocha z 1853 r., odnowiony i przebudowany w latach 1998-2000, pełniący rolę kaplicy cmentarnej. Z kolei w miejscowości Kadzidłowa znajduje się filialny kościółek-kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, wybudowana w latach 1987-1988 na miejscu starego, drewnianego kościółka; jednonawowa, z dwiema zakrystiami po bokach prezbiterium, z murowanym chórem muzycznym i jednowieżową fasadą. Nad ołtarzem głównym umieszczony jest wizerunek Patronki, przeniesiony z poprzedniego kościoła.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski