św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych erygowana została przed 1357 r., prawdopodobnie z inicjatywy władających wsią biskupów płockich. Pierwszy drewniany kościół był otoczony cmentarzem grzebalnym. Podupadający budynek w 1775 r. zastąpiono kolejnym, fundacji dziedzica Łęk Jana Leźnickiego, podczaszego łęczyckiego. Konsekrował go 27 VII 1806 r. biskup sufragan płocki Antoni Luboradzki. Podczas II wojny światowej hitlerowcy ograbili i zamknęli kościół, a proboszcza, ks. Edwarda Skupińskiego, aresztowali i wywieźli do obozu w Dachau. W styczniu 1945 r. świątynia została przywrócona do kultu Bożego. Uporządkował ją ks. proboszcz Franciszek Zakrzewski.

Obecny barokowy kościół, drewniany, konstrukcji zrębowej, trójnawowy, posiada wielobocznie zamknięte prezbiterium od wschodu i czworoboczną wieżę od zachodu. Główne wyposażenie kościoła stanowią osiemnastowieczne barokowe ołtarze z późniejszymi rzeźbami oraz utrzymane w tym samym stylu: przyścienna, podwieszona ambona z drugiej połowy XVII w., osiemnastowieczna marmurowa chrzcielnica i 12-głosowe organy z drugiej połowy XX w. W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej w typie Hodegetrii, w stylu neogotyckim z początku XIX w. oraz obrazy św. Marii Magdaleny i Miłosierdzia Bożego na zasuwie. Ołtarze boczne poświęcone są m.in.: św. Józefowi z Dzieciątkiem, św. Krzysztofowi oraz
św. Rochowi. Nad południowym wejściem do kruchty umieszczony jest obraz „Ecce Homo” z XVIII w. Przekaz teologiczny dopełniają figury świętych i stacje Drogi Krzyżowej. Elementem dekoracyjnym jest dwudziestowieczna polichromia o charakterze ludowym.

Obok świątyni znajduje się murowana dzwonnica z ok. połowy XIX stulecia oraz nagrobki okolicznej szlachty. Parafia posiada kaplicę filialną pw. Matki Bożej Łaskawej w Siemieniczkach i kaplicę cmentarną pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski