św. Marcina w Chojnacie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia w Chojnacie została erygowana w XIII w. Pierwszy budynek kościelny, prawdopodobnie drewniany, został w 1278 r. ufundowany i wyposażony przez księcia mazowieckiego Bolesława. Można też przypuszczać, że na koszt władców Mazowsza w 1334 r. zbudowany został murowany kościół z cegły, pełniący dziś, jak głosi tradycja, rolę prezbiterium.
Budynek miał cechy budowli gotyckiej, w lokalnej odmianie zwanej gotykiem wiślano-bałtyckim. od XIV w. do przejścia tych ziem pod zabór pruski należał on do benedyktynów z Lubinia, którzy pełnili tu posługę duszpasterską. Według zapisu wizytatora z 1603 r. obowiązki duszpasterskie wciąż spełniali benedyktyni, ale kościół pw. św. Marcina biskupa był w złym stanie. Przy parafii
istniała szkółka parafialna.

Ponieważ świątynia parafialna chyliła się ku upadkowi, w latach 1612-1623, z fundacji Stanisława Zawadzkiego, notariusza Ziemi Sieradzkiej, został wzniesiony budynek istniejący do dzisiaj, o czym świadczy zarówno nowożytny wątek ścian, jak i tablica fundacyjna w ścianie zachodniej. Nawę zbudowano w interesującej technice drewnianego szkieletu obmurowanego cegłą zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. W 1636 r. kościół konsekrował biskup sufragan poznański Jan Baykowski. W końcu XIX w. dobudowano według projektu arch. Józefa Dziekońskiego drewniany chór.

Obecny kościół obejmuje murowane prezbiterium na planie wydłużonego prostokąta z 1334 r. i drewnianą, obmurowaną nawę z XVII w. Z zewnątrz kościół jest oszkarpowany charakterystycznymi dla gotyku filarami, zaś ściany są zwieńczone gzymsem. Na szczycie fasady znajdują się, sterczyny (pionowe laski zwieńczone dekoracją w kształcie wieżyczki). W początku XIX w. zbudowano obecne organy. W retabulum ołtarza głównego znajduje się obraz Matki Bożej Dobrej opieki, przywieziony z Monte Cassino pod koniec XVI w., zasłaniany wizerunkiem św. Marcina biskupa, patrona parafii. W ołtarzach bocznych umieszczono obrazy św. Józefa z Dzieciątkiem i Matki Bożej Różańcowej (w lewym) oraz Przemienienia Pańskiego i św. Marcina (w prawym). Na ścianach bocznych wiszą stacje Drogi Krzyżowej (przykład malarstwa ludowego). okna wypełniają współczesne witraże figuralne. Wystrój kościoła
dopełnia polichromia. Na krzyżowym sklepieniu prezbiterium są to postacie Ewangelistów z symbolami apokaliptycznymi, a na ścianie bocznej przedstawienia św. Marcina i dwóch aniołów. Na plafonie nawy jest wyobrażenie Trójcy Świętej. Ksiądz Michał Woźniak (1875-1942), sprawujący posługę w tej miejscowości w latach 1911-1921, poniósł śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau i został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski