św. Marcina biskupa w Osmolinie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Pierwszym zachowanym dokumentem historycznym wspominającym Osmolin jest nakaz kościelny z 1303 r., zobowiązujący osmolinian do płacenia dziesięciny na rzecz dopiero co powstałego kościoła w Trębkach. Pozwala to stwierdzić, że miejscowość pierwotnie należała do parafii Trębki. Parafia w Osmolinie została erygowana 26 I 1441 r. przez biskupa poznańskiego Andrzeja Bnińskiego. Uposażył ją książę Ziemowit (Siemowit) VI, który ufundował w Osmolinie pierwszy kościół pw. św. Marcina biskupa. W 1603 r. parafię osmolińską wizytował biskup poznański Wawrzyniec Goślicki. Zastał on kościół w bardzo dobrym stanie, a w nim cztery wystawne ołtarze. Przy kościele stała plebania. Na uposażenie parafii składały się wówczas
m.in. trzy łany roli, rozległy ogród i sadzawka przy plebanii, meszne z ról podmiejskich, dziesięciny folwarczne, wójtowskie i kmiece. Istniała również szkółka parafialna, opłacana z funduszy kościelnych. Biskup Goślicki w roku następnym (1604) zaprowadził tu również Bractwo Literackie. Pod koniec potopu szwedzkiego, w 1660 r., kościół został przez Szwedów spalony. Miasteczko straciło więc nie tylko miejsce sprawowania kultu, ale także jedną z najbardziej okazałych budowli. Można wnioskować, że istniały nieudolne próby odbudowy świątyni, które jednak nigdy nie zostały sfinalizowane.

Nie do końca odrestaurowana świątynia była słabą konstrukcją, która ciągle wymagała remontu. Rozpadła się w drugiej połowie XVIII w. W latach 1789-1791 wybudowano na jej miejsce, według projektu arch. Hilarego Szpilowskiego, obecny kościół. Został on konsekrowany w 1805 r. Jest to klasycystyczna, murowana, orientowana świątynia z czterema lożami, zbudowana na planie ośmiokąta. Przykrywa ją drewniane sklepienie. W 1930 r. dobudowano kaplicę boczną. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Wniebowziętej z 2002 r., zaś w ołtarzach bocznych: w prawym – obraz św. Józefa, w lewym – obraz „Jezu, ufam Tobie” z 1986 r. W kaplicy umieszczono obraz patrona parafii, św. Marcina, namalowany w latach pięćdziesiątych XX w. W świątyni są malowidła ścienne z końca XX w.: dwa w prezbiterium – św. Piotra i św. Pawła, w kruchcie – Anioła Stróża, a w miejscu dawnej ambony – św. Piotra w topieli. Pozostałe ścienne malowidła,
starsze, pochodzące z końca XIX w., przedstawiają: Chrzest Jezusa, św. Annę z Maryją i Jezusa z Apostołami wśród zbóż. Dwóchsetlecie istnienia kościoła upamiętniają witraże z 1991 r. Przedstawiają one Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie Pańskie, Ducha Świętego oraz herb Jana Pawła II i orła w koronie.

Parafia ma swój kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej we wsi Lwówek. Zbudowano go w latach sześćdziesiątych XIX w. na potrzeby niemieckiej ludności ewangelickiej, która wówczas licznie zamieszkiwała te tereny. Po wojnie, gdy koloniści wyjechali, obiekt wy dzierżawiono na użytek katolików. Jest to niewielki, murowany budynek z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w ołtarzu. Na zewnątrz kościółka ustawiona jest figurka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski