św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Kiernozi

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia w Kiernozi została erygowana w XIV w. Pierwszy kościół w osadzie poświęcił w 1303 r. biskup poznański Andrzej Zaremba. Parafia była zamożna, jej podstawę materialną stanowiło osiemnaście łanów ziemi (dane z 1603 r.), nie licząc ogrodów, łąk i licznych dziesięcin. Dlatego w okresie staropolskim przy kościele działała szkoła parafialna, utrzymywana przez plebana. Obecny, pochodzący z XVI w. kościół pw. św. Małgorzaty dziewicy i męczennicy należał do fundacji królowej Anny Jagiellonki, córki Zygmunta Starego i Bony. Murowany z cegieł, orientowany kościół był początkowo gotycki, lecz wielokrotne przebudowy i rozbudowa zatarły jego pierwotną formę.

Kościół jest oszkarpowany. Posiada cztery ołtarze. Nawa jest założona na planie kwadratu, z węższym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu, mieszczącą w przyziemiu kruchtę, a na piętrze chór muzyczny. Do północnej ściany nawy dobudowany jest przedsionek, a do południowej neogotycka kaplica. Pod ołtarzem znajduje się krypta, miejsce spoczynku zasłużonych dla kościoła i okolicznych właścicieli ziemskich, a także trumna z ciałem Marii Walewskiej, przewiezionym z Paryża do rodzinnej miejscowości w 1818 r. W ołtarzu głównym, z 1803 r., umieszczony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, w dwóch bocznych obrazy św. Józefa z Dzieciątkiem i św. Antoniego. Na uwagę zasługuje kamienna, rzeźbiona chrzcielnica, datowana na 1519 r.

W świątyni są liczne malowidła ścienne, przedstawiające m.in. św. Wiktorię i bł. Honorata Koźmińskiego oraz wiele tablic inskrypcyjnych z XIX w. i kamiennych epitafiów, upamiętniających zmarłych z możnych rodów. obok kościoła znajduje się kwadratowa dzwonnica z dwoma dzwonami oraz stary cmentarz parafialny z najstarszy mi pomnikami pochodzącymi z połowy XIX w.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski