św. Maksymiliana Kapłana i Męczennika w Głownie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Potrzebę stworzenia ośrodka duszpasterskiego w Głownie, w dzielnicy Zabrzeźnia, dostrzegł ówczesny proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła ks. Bolesław Kowalczyk. Wiosną 1983 r. na zakupionej działce przy ul. Karasickiej 54 zaczęto odprawiać niedzielne i świąteczne Msze św. W roku następnym ruszyła budowa kościoła według projektu Mirosława Rybaka. 1 IX 1987 r. biskup łódzki Władysław Ziółek erygował przy kościele parafię pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, tworząc ją z części parafii św. Jakuba w Głownie oraz parafii św. Augustyna w Bratoszewicach. Pierwszy proboszcz, ks. Władysław Owczarek, objął placówkę ze wzniesionymi murami kościoła zwieńczonymi konstrukcją dachową, częściowo pokrytą blachą, bez wieży. Także część mieszkalna była w stanie surowym, z położonymi instalacjami. On i jego następcy kontynuowali dzieło budowy i wyposażenia nowej świątyni. Obecny wystrój kościoła opracowali ks. W. Owczarek i ks. H. Majchrzak.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski