św. Macieja Apostoła w Bełchowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Historia parafii w Bełchowie sięga połowy XVII w. Pierwszy kościół w tym miejscu, zapewne drewniany, dedykowany św. Maciejowi Apostołowi, wybudowany został przed 1548 r., jako filialny parafii w Skierniewicach, do której Bełchów przynależał. Konsekrował go w tymże 1548 r. biskup sufragan gnieźnieński Sebastian Żydowski. W sto lat później, tj. 1 IV 1648 r., przy kościele tym arcybiskup metropolita gnieźnieński Maciej Łubieński, prymas Polski, erygował parafię pw. św. Macieja Apostoła, wydzielając ją z parafii św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach. Kościół ten w 1755 r. odnowiono oraz dobudowano wieżę i zakrystię. Przetrwał on do roku 1826 r. Ze względu na zły stan techniczny rozebrano go. Liturgię w tym czasie sprawowano w Dzierzgowie, w prowizorycznej kaplicy postawionej na gruntach kościelnych.

W 1832 r. zbudowano w Bełchowie drewniany, prowizoryczny kościołek, który przetrwał do 1866 r. Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Juliana Turulskiego (1865-1867) ze składek parafian wybudowano obecny kościół murowany, jednonawowy, orientowany. Poświęcił go dnia 21 VIII 1867 r. ks. Maciej Wołowicz, a konsekrował w dniu 7 VI 1887 r. arcybiskup metropolita warszawski Wincenty Chościak-Popiel. W latach 1900-1902 ówczesny proboszcz, ks. Daniel Michałowski, dobudował do niego prezbiterium i kaplicę. W ten sposób otrzymał on kształt krzyża.

Kościół posiada sześć ołtarzy. Ołtarz główny, drewniany, z przełomu XVII i XVIII w., mieści obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, w srebrnych sukienkach z XVIII w., którego zasuwą jest obraz Jezusa Ukrzyżowanego. Po bokach ołtarza znajdują się figury: Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła. W drewnianych ołtarzach bocznych znajdują się: w lewym obraz św. Macieja Apostoła, którego zasuwą jest obraz Przemienienia Pańskiego, zaś dodatkową ozdobę stanowią figury św. Jadwigi Śląskiej i św. Kazimierza Jagiellończyka, w prawym obraz św. Stanisława biskupa, z towarzyszącymi mu figurami św. Wojciecha i św. Stanisława Kostki. W nawie kościoła znajdują się dwa murowane, bliźniacze ołtarze, poświęcone: z lewej św. Józefowi z Dzieciątkiem, a z prawej św. Annie nauczającej Maryję. W kaplicy bocznej znajduje się drewniany, polichromowany na biało ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na zasuwie.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski