św. Józefa Robotnika w Sochaczewie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Przez wiele lat Chodaków należał do parafii Trojanów, a wierni z tego terenu uczęszczali na nabożeństwa do kościołów w Trojanowie, Sochaczewie, czy nawet do Brochowa. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców zachodziła potrzeba zbudowania tu kaplicy, a później nawet kościoła. Pierwszy z tą inicjatywą wystąpił wraz z parafianami proboszcz trojanowski ks. Zdzisław Leichte. Pierwszy plan zakładał powstanie kaplicy, do której dojeżdżaliby księża z Trojanowa. Po przemianach październikowych 1956 r. zezwolono na zakup starego, jeszcze przedwojennego młyna, z myślą o adaptacji go na kaplicę. Władze państwowe wydając pozwolenie postawiły warunek, że nie może to być parafia, a jedynie kaplica przy parafii w Trojanowie. W 1957 r. dokonano zakupu i rozpoczęto prace adaptacyjne. Nad całością prac czuwał arch. Stanisław Marzyński, znany m. in. z budowy przedwojennego kościoła św. Klemensa Dworzaka na ul. Karolkowej w Warszawie. Już w wigilię Bożego Narodzenia 1958 r. odprawiono w nowej kaplicy pierwszą Mszę św. Przez wiele lat Chodaków był samodzielną miejscowością, a w 1967 r. otrzymał prawa miejskie. W styczniu 1977 r., po 10 latach samodzielności, miejscowość przyłączono do Sochaczewa: stał się jedną z jego dzielnic. Kiedy powstał zamysł budowy świątyni ówczesny proboszcz ks. Bronisław Stawicki wraz z parafianami wybrał na patrona św. Józefa Robotnika. Wybudowany kościół konsekrował 22 V 1962 r. Sługa Boży arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, a parafię erygował na Boże Narodzenie 1975 r.

Wraz z upływem lat miejscowość rozrastała się, przybywało parafian i kościół okazał się zbyt mały. W 1980 r. powstała więc myśl, by świątynię powiększyć. Dzięki staraniom proboszcza i parafian 22 VII 1982 r. władze państwowe wydały odpowiednie zezwolenia. Już 30 VIII tego samego roku proboszcz, ks. Jan Kaczmarczyk, wmurował pierwszą cegłę rozbudowywanej świątyni. Zaangażowanie ludzi dobrej woli i ich ofiarność sprawiły, że budowa posuwała się niezwykle szybko. Autorem projektu obecnego kościoła był Adolf Szczepiński, były dziekan Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zaś wystrój wnętrza zaprojektował Tadeusz Świerczek. Kamień węgielny wmurował w 1983 r. biskup pomocniczy warszawski Jerzy Modzelewski, a 15 V 1986 r. świątynię poświęcił arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Józef kard. Glemp, prymas Polski. Konsekrował ją biskup łowicki Andrzej F. Dziuba 8 XII 2007 r.

Świątynia jest dwupoziomowa. Dolna część mieści dodatkowo pięć sal katechetycznych, a górna: zakrystie, przedsionki, nowy i stary chór oraz dwie kaplice – św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej.
W ołtarzu głównym znajduje się miejsce przechowania Najświętszego Sakramentu. W kościele jest pięć ołtarzy bocznych: św. Józefa Robotnika, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Częstochowskiej, św. Maksymiliana Kolbego i ołtarz Jezusa Miłosiernego.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski