św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia powstała z części skierniewickiej parafii pw. św. Jakuba Apostoła. Już od 1976 r. miejscowy proboszcz i dziekan, ks. prał. Jerzy Wasiak, starał się o pozwolenie władz na budowę kościoła. Wydano je dopiero 25 V 1979 r. Zanim 15 X 1983 r. arcybiskup gnieźnieńsko-warszawski Józef kard. Glemp, prymas Polski, erygował parafię, mieszkańcy osiedla Rawka gromadzili się na modlitwie w kaplicy pw. św. Józefa Robotnika, posiadającej początkowo status rektoratu. Decyzją władzy archidiecezji warszawskiej pierwszym proboszczem nowej parafii i budowniczym kościoła został ks. Józef Jeromin. 15 IV 1982 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni według projektu inż. arch. Michała Sandowicza. We wrześniu 1984 r. biskup pomocniczy warszawski Jerzy Modzelewski wmurował kamień węgielny kościoła, przywieziony z grobu św. Piotra Apostoła, a poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Budowę ukończono po 10 latach. Konsekracji nowego kościoła dokonał 7 V 1992 r. biskup łowicki Alojzy Orszulik SAC.

Dwukondygnacyjną budowlę wybudowano w stylu nowoczesnym. W kościele górnym odprawiana jest większość nabożeństw. W ołtarzu głównym znajduje się otoczony łukiem drewniany krzyż z figurą Chrystusa. Ołtarz boczny poświęcono św. Józefowi, którego wizerunek jest kopią obrazu z ołtarza bocznego w Białej Rawskiej; został namalowany przez Adama Kalicę. W kaplicy bocznej czczona jest Matka Boża Częstochowska. Od 2004 r. okna od strony południowej wypełniają witraże, zaprojektowane i wykonane przez firmę Glass z Gdańska, przedstawiające m.in. sceny z życia Świętej Rodziny, św. Jana Pawła II, prymasów Polski – Sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego i Józefa kard. Glempa, oraz biskupów łowickich i historię powstawania kościoła.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski