św. Jana Chrzciciela w Rdutowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Jak informuje dekret konsystorski w Gnieźnie z 1471 r. Rdutów, wieś stanowiąca własność arcybiskupów gnieźnieńskich, miała kościół parafialny przez tychże arcybiskupów fundowany i uposażony jeszcze w połowie XIV w. Arcybiskup gnieźnieński Jan Gruszczyński (†1473) przed 1473 rokiem, na prośbę króla Kazimierza Jagiellończyka, wcielił probostwo w Rdutowie do klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kłodawie. Odtąd, aż do zniesienia tegoż klasztoru w 1866 r., proboszczem w Rdutowie był zawsze kanonik regularny z Kłodawy. Pierwszy kościół parafialny pw. Trójcy Świętej i św. Jana Chrzciciela konsekrowany został w 1444 r. Z zapisów archiwalnych z 1785 r. wiadomo, że kościół był drewniany, stary i chylący się ku upadkowi. Dlatego też miejscowy pleban (kanonik regularny) gromadził materiały na budowę nowego, jednak zapis dodaje: „bez cudzej poręki przedsięwzięcia tego nie dokona”. I tak się też stało. Drugi, murowany kościół, istniejący do dziś, w 1800 r. ufundował i wybudował dziedzic dóbr Bomyczyny, Tomasz z Drozdowa Byszewski, dedykując go św. Janowi Chrzcicielowi. Konsekracji dokonał w 1827 r. biskup sufragan płocki Konstanty Wincenty Plejewski. W latach 1871-1872 pierwszej restauracji kościoła dokonał ks. proboszcz Franciszek Kuśmierski. Pomiędzy rokiem 1941 a 1945 kościół był zamknięty decyzją władz okupacyjnych. Dopiero w 1945 r. przywrócono w nim kult Boży. W latach 1980-1983 jego gruntowny remont przeprowadził ks. proboszcz Mirosław Piszczatowski.

Rdutowski kościół to klasycystyczny, jednonawowy budynek z przylegającymi do prezbiterium zakrystiami. Przed ścianą frontową wysunięty jest rozczłonkowany pilastrami ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem, za którym wznosi się czworoboczna wieża. W prezbiterium stoi ołtarz główny z 1862 r. W jego retabulum umieszczony jest wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, zasuwany obrazem Trójcy Świętej. Przy ścianie tęczowej stoją klasycystyczno-barokowe ołtarze boczne z 1800 r. W lewym umieszczone są obrazy św. Jana Chrzciciela i św. Kazimierza, w prawym – otoczony srebrnymi wotami krucyfiks z Ukrzyżowanym Panem Jezusem i obraz Matki Bożej Bolesnej. Przy ścianie bocznej podwieszona jest ambona z figurą Jezusa Zmartwychwstałego
w zwieńczeniu baldachimu.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski