św. Jana Chrzciciela w Kutnie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii

Rys historyczny: Początki parafii sięgają 1982 r. Wtedy proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, ks. prał. Jan Świtkowski, wystarał się o pozwolenie na budowę kościoła przy ul. Kanclerza Jana Zamoyskiego 2/1. Jego budowa ruszyła we wrześniu tegoż roku. Dwa lata później arcybiskup warszawski i gnieźnieński Józef kard. Glemp, prymas Polski, poświęcił kamień węgielny. Dekretem prymasa z dnia 31 XII 1985 r., który wszedł w życie 13 I 1986 r., przy wybudowanym kościele dolnym został ustanowiony ośrodek duszpasterski pw. św. Jana Chrzciciela. Jego administratorem został mianowany ks. Jan Dobrodziej, późniejszy proboszcz. Już w 1987 r. do kultu Bożego oddano kościół górny. 15 II 1988 r. przy wybudowanym już kościele Józef kard. Glemp erygował parafię. Ukoronowaniem starań parafian i ks. prał. Jana Dobrodzieja była konsekracja świątyni, której 4 VI 2000 r. dokonał biskup łowicki Alojzy Orszulik.

Dwupoziomowy kościół, projektu inż. arch. Bogusława Szczęsnego z Warszawy, cechuje nowoczesna architektura. Główny kościół stanowi poziom górny. Przestronne wnętrze posiada współczesne wyposażenie. Na ścianie ołtarza głównego umieszczona jest płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, autorstwa Pawła Ciesielskiego z Łodzi, poświęcona w 1999 r. przez św. Jana Pawła II. Od wschodu usytuowane są: kaplica Matki Bożej Częstochowskiej oraz kaplica Miłosierdzia Bożego.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski