św. Jana Chrzciciela w Kątach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Zamysł powstania parafii w Kątach zrodził się już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a nabrał realnego kształtu 20 X 1985 r. przez zakup przez parafię św. Wawrzyńca w Sochaczewie odpowiedniej działki budowlanej, na której w pierwszym etapie powstał punkt katechetyczny. Prace budowlane pod planowany w tym miejscu kościół rozpoczęto 4 X 1989 r. W trzy lata później, tj. 21 VI 1992 r., biskup łowicki Alojzy Orszulik erygował przy kościele parafię pw. św. Jana Chrzciciela, mianując jej pierwszym proboszczem ks. Jana Mariana Głuszczyka. Budowa kościoła parafialnego trwała do 1995 r. i była prowadzona systemem gospodarczym. Autorem projektu jest arch. Mieczysław Gliszczyński z Warszawy, który wcześniej opracował plany kościołów w Sochaczewie i Pilawicach. Jej konsekracji dokonał biskup łowicki Andrzej F. Dziuba 24 VI 2005 r. Z kolei biskup pomocniczy diecezji łowickiej Józef Zawitkowski w 2009 r. poświęcił dwa dzwony ufundowane przez parafian, nazwane: „św. Marta” i „św. Faustyna”, a w roku 2010 nowo zbudowany prospekt organowy i chór muzyczny.

Ta jednonawowa świątynia stylem nawiązuje do architektury staropolskich wiejskich kościółków. W ołtarzu głównym znajduje się siedemnastowieczna kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia w typie Salus Populi Romani. Po prawej stronie ołtarza głównego usytuowany jest obraz Miłosierdzia Bożego, autorstwa Piotra Marka Czarneckiego. Warto zwrócić uwagę na cztery symboliczne witraże, wykonane według projektu miejscowego ks. proboszcza przez Żanetę Szydłowską z Mińska Białoruskiego. Inne ciekawe witraże to rozeta w kształcie krzyża na chórze i krzyż w absydzie z lewej strony ołtarza głównego. Stacje Drogi Krzyżowej są kopią Drogi Krzyżowej z kościoła ojców franciszkanów w Krakowie.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski