św. Floriana w Bedlnie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby