św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii

Rys historyczny: Parafia została erygowana przez arcybiskupa metropolitę gnieźnieńsko-warszawskiego Józefa kard. Glempa, prymasa Polski, w dniu 15 X 1989 r. Wydzielona z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie i z dniem 15 IX 1991 r. powiększona o część wsi Nowe Kozłowice z terenu parafii św. Stanisława w Wiskitkach. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Mirosław Czarnołęcki. Biskup łowicki Alojzy Orszulik SAC dekretem z dnia 17 VI 1993 r. powierzył parafię salezjanom. Pierwotnie była tutaj tylko kaplica, pobudowana staraniem proboszcza macierzystej parafii Matki Bożej Pocieszenia, ks. prał. Jerzego Borsa, według projektu Jerzego Janczaka, poświęcona 4 IX 1990 r. przez kard. Józefa Glempa. W latach 1995-1996 nastąpiła rozbudowa świątyni według projektu Szczepana Trzeciaka. Autorem całości kompozycji prezbiterium i wystroju kościoła jest ks. Tadeusz Furdyna SDB.

W ołtarzu głównym znajdują się wizerunki świętych Cyryla i Metodego oraz rzeźba przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego. W prezbiterium są obrazy: św. Dominika Savio, Matki Bożej Pocieszenia, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i św. Jana Bosko. Ołtarze boczne poświęcone są Matce Bożej Częstochowskiej i Miłosierdziu Bożemu. W świątyni znajdują się liczne witraże projektu ks. Tadeusza Furdyny SDB, wykonane przez pracownię ks. Tadeusza Żurawskiego SDB, przedstawiające: św. Jana Bosko, św. Tadeusza, św. Wiktorię, bł. Honorata, św. Jadwigę Królową, św. Faustynę Kowalską, św. Wojciecha, św. Stanisława, Wniebowstąpienie Pańskie i Zesłanie Ducha Świętego.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski