św. Brata Alberta Chmielowskiego w Sochaczewie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Jest to jedna z najmłodszych parafii w diecezji łowickiej. Powstała dzięki staraniom ks. infułata Franciszka Łupińskiego, proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie, który konsekwentnie zabiegał o powstanie nowego kościoła i parafii. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku została zakupiona działka pod budowę świątyni. Pracownia Architektoniczna inż. Mieczysława Gliszczyńskiego z Warszawy wykonała projekt, który zakładał powstanie jednonawowego kościoła na planie krzyża, w stylu nawiązującym do gotyku, z jedną wieżą oraz wolno stojącego domu parafialnego. Plac pod budowę poświęcił 9 IX 2001 r. biskup łowicki Alojzy Orszulik. Rozpoczęcie budowy nastąpiło 3 IV 2002 r. 30 VI tegoż roku bp Alojzy Orszulik wmurował kamień węgielny poświęcony 14 VI 1999 r. przez św. Jana Pawła II podczas Mszy św. w Łowiczu, a w październiku oddano do użytku kaplicę i zaplecze kościoła. Darem dla nowej parafii był dzwon ważący 800 kg, z wizerunkiem św. Brata Alberta i Ojca Świętego.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 XII 2002 r., biskup łowicki przy udziale duchowieństwa z całego dekanatu i wiernych erygował nową parafię, nadając jej wezwanie św. Brata Alberta Chmielowskiego. Wybór patrona został dokonany ze względu na istnienie na terenie nowej parafii szpitala i domów opieki, miejsc tak bliskich św. Albertowi, który chorym, bezdomnym i ubogim poświęcił swoje życie. W 2003 r. rozpoczęto budowę kościoła i plebanii. Budowa prowadzona była z dużym zaangażowaniem całej parafii, jak również z pomocą macierzystej parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie. W 2009 r. została ukończona budowa Domu Parafialnego, który poświęcił biskup łowicki Andrzej F. Dziuba. on też, dnia 18 VI 2011 r. dokonał konsekracji kościoła. W uroczystości wziął udział pierwszy biskup łowicki Alojzy Orszulik, kilkudziesięciu kapłanów i licznie zebrani wierni.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski