św. Bartłomieja i św. Wojciecha w Strzegocinie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii

Rys historyczny: Nie zachowały się do naszych czasów dokumenty fundacyjne ani erekcyjne parafii strzegocińskiej. Z zapisów archiwalnych wiadomo, że parafia została erygowana w połowie XIV w. przy kościele pw. św. Bartłomieja. Patronat nad parafią sprawowali dziedzice wsi Strzegocin (do początków XVI w. ponoć rodzina Strzegockich), którzy w początkach XVI w. prezentowali na proboszcza Dominika z Wojszyc. Miał on do pomocy wikarego i ministranta, tj. kościelnego, którzy byli utrzymywani z jego dochodów. Wiadomo, że pierwszy drewniany kościół spłonął w 1677 r. Jeszcze tego samego roku miejscowa, szlachecka rodzina Grabskich ufundowała i wybudowała drugi, drewniany kościół, który w 1691 r., w III niedzielę po Wielkanocy konsekrował biskup sufragan gnieźnieński Wojciech Stawowski. Dwieście lat później kościół ten tak dalece podupadł, że musiał być rozebrany i zastąpiony nowym, murowanym, istniejącym do dzisiaj, wybudowanym w latach 1860- 1866 według projektu Jana Karola Mertschinga. Ze starego kościoła przeniesiono tutaj pięć ołtarzy dobrej rzeźby, które przy tej okazji odnowiono. 1 VI 1953 r. wskutek pożaru świątyni zniszczeniu uległ ołtarz główny oraz dach świątyni. W latach 1953-1954 kościół został odbudowany, a następnie poświęcony przez biskupa łódzkiego Michała Klepacza.

Ta jednonawowa, trójdzielna, neogotycka świątynia posiada od frontu czterokondygnacyjną wieżę, nawę oraz prezbiterium na osi, za którym znajduje się zakrystia. Z boku świątyni dobudowano sień. Ściany budowli podparte są szkarpami. W korpusie wieży znajduje się niewielka rozeta. W trakcie odbudowy po pożarze kościół w Strzegocinie częściowo przebudowano, pomniejszając okna. Wówczas też zrekonstruowano wyposażenie wnętrza, w tym ołtarz główny.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski