św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia została utworzona w drugiej połowie XIV w., prawdopodobnie z parafii Głuchów. W roku 1521 odnowienia jej erekcji dokonał arcybiskup metropolita gnieźnieński Jan Łaski, prymas Polski. W tym też roku wybudowano w Żelechlinku drewniany kościół z fundacji miejscowego dziedzica Bartłomieja Żelechlińskiego, dedykowany św. Bartłomiejowi Apostołowi. W XVII w. przy kościele powstała szkoła parafialna.

Kościół dwukrotnie ograbili Szwedzi, dlatego w 1762 r. – jak zapisał wizytujący parafię archidiakon łowicki – był on stary i zrujnowany, odremontowany przez ówczesnego plebana, ale szkoła już nie istniała. Niestety, w 1790 r. świątynia spłonęła. Rok później Antoni Chlewicki postawił nowy kościół (również pod tytułem św. Bartłomieja), który służył parafianom jako dom modlitwy do 1900 r., kiedy to rozebrano część zniszczonej budowli i położono fundament pod obecny kościół, według planów arch. Józefa Dziekońskiego. 17 X 1902 r. ks. dziekan German Grabowski poświęcił kamień węgielny i wmurował go w miejscu głównego ołtarza. Fundatorem był proboszcz ks. Dominik Prażmo. Jego nagła śmierć chwilowo przerwała inwestycję, którą dokończył następny proboszcz, ks. Stanisław Wolański. 11 V 1911 r. świątynię konsekrował biskup sufragan warszawski Kazimierz Ruszkiewicz. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest umieszczona w prezbiterium tablica z białego marmuru.

Kościół jest budynkiem wzniesionym na planie krzyża, w stylu neogotyckim. W centrum prezbiterium znajdują się obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i św. Bartłomieja (na zasuwie), wkomponowane w dębowy, zdobiony ołtarz główny z wieloma wieżyczkami. W kościele są także ołtarze boczne, przeniesione z poprzedniej świątyni: z XVI w. ku czci św. Anny Samotrzeciej, drugi z XVII stulecia – dedykowany Matce Boskiej Żelechlińskiej oraz trzeci – św. Antoniego, zbudowany na pamiątkę zwycięstwa nad Szwedami.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski