św. Antoniego z Padwy w Babsku

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia została erygowana ok. 1540 r. Wtedy też pobudowano drewniany kościół pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika. W roku 1603, podczas wizytacji parafii przeprowadzonej przez biskupa poznańskiego W. Goślickiego, uposażenie kościoła i parafii było zapewne bardzo ubogie, bowiem wizytator nie zastał przy kościele ani proboszcza, ani wikarego. Wspomniany kościół św. Stanisława służył wiernym do roku 1778, tj. do czasu gdy zawalił się ze starości. Na jego miejscu, w latach 1803-1809, z inicjatywy ówczesnych właścicieli Babska, czyli podkomorzego warszawskiego Józefa okęckiego i jego żony Franciszki z Rudzkich, wybudowano obecny kościół pw. św. Antoniego Padewskiego. Potwierdza to tablica umieszczona szczycie jego frontonu, z napisem: „Deo, Josephus et Franciska de Rudzkie okęccy, succamera …varsoviens erexerunt MDCCLCIX die 30 febris”. Konsekracji dokonał 18 IX 1864 r. biskup sufragan kujawsko-kaliski Tadeusz Łubieński. Kościół, zbudowany w stylu klasycystycznym, powstał prawdopodobnie według projektu Piotra Aignera (1746-1811). Dziełem tego architekta jest m.in. przybudowany fronton kościoła św. Anny w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Wnętrze kościoła jest jasne, rozświetlone. Nad wejściem góruje chór, wsparty na dwóch kwadratowych kolumnach, z osiemnastowiecznymi organami. W oddzielonym prezbiterium stoi duży, murowany ołtarz, ozdobiony czterema kolumnami. W ołtarzu znajduje się najcenniejszy obiekt zabytkowy, czyli obraz olejny Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem na ręku. ołtarze boczne dedykowane są św. Antoniemu i św. Józefowi. Na uwagę zasługują: ambona w kształcie łodzi ze wzdętymi żaglami i orłem na dziobie, nawiązująca do sceny z Ewangelii, kiedy Chrystus przemawiał do tłumów z łodzi nad brzegiem jeziora Genezaret. Ściany kościoła zdobią liczne epitafia poświęcone pamięci zmarłych fundatorów: okęckich z Babska oraz Węgrzeckich, dawnych właścicieli sąsiedniego majątku Raducz. Warto zwrócić uwagę na konfesjonał z XIX w. i klasycystyczną metalową chrzcielnicę. Pod prezbiterium znajdują się groby fundatorów kościoła i ich rodzin.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski