św. Aleksandra w Śleszynie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby