Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Międzyborów przez lata należał do parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Pierwszy ślad powstania parafii w Międzyborowie pochodzi z 1937 r. Jest nim list ks. Marcellego Kossakowskiego, proboszcza żyrardowskiego, w sprawie placu pod budowę kościoła. Tuż po wojnie wybudowano tu kaplicę dla harcerzy, będącą równocześnie hołdem ku czci i pamięci harcerzy poległych w II wojnie światowej. W baraku przy kaplicy początkowo mieszkały Siostry ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Opiekę duszpasterską sprawowali nad nią księża z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, którzy przyjeżdżali do kaplicy, aby odprawiać niedzielne Msze św., prowadzić naukę religii dla dzieci i przygotowywać je do I Komunii św. Budowa kościoła napotykała na ciągłe trudności ze strony administracji państwa oraz wydziału do spraw wyznań.

W 1962 r. placówka uzyskała prawo posiadania ksiąg metrykalnych. Parafia kształtowała się powoli. W roku 1977 biskup pomocniczy warszawski Jerzy Modzelewski położył kamień węgielny pod kościół, a przy nim ustawił urnę z ziemią pobraną z grobów Szarych Szeregów „Zośka” i „Parasol” z cmentarza w Warszawie oraz grobów Armii Krajowej z cmentarza w Budach Zosinych. Po wielu trudach udało się w końcu wybudować kościół, który 23 VIII 1980 r. został konsekrowany przez arcybiskupa metropolitę gnieźnieńsko-warszawskiego Stefana kard. Wyszyńskiego, prymasa Polski. 31 I 1981 r. tenże prymas erygował przy kościele parafię pw. Przemienienia Pańskiego i mianował ks. Czesława Suchtę pierwszym jej proboszczem.

Z biegiem czasu i wraz z rozwojem parafii postępowały prace upiększające międzyborowską świątynię, która jest dwupoziomowa. Dolna kondygnacja mieści sale katechetyczne i pomieszczenia dla wspólnot parafialnych. W ołtarzu głównym znajduje się kopia fragmentu watykańskiego malowidła Rafaela Santiego, z 1952 r., przedstawiająca Przemienienie Pańskie. Poniżej wmurowane jest tabernakulum. Lewy ołtarz boczny po święcony jest Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Z prawej strony znajduje się kaplica boczna z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Wmurowane w nawach bocznych tablice kommemoratywne upamiętniają ks. Marcellego Kossakowskiego, proboszcza żyrardowskiego zasłużonego dla kościoła w Międzyborowie oraz pierwszego proboszcza, budowniczego i założyciela parafii – ks. Czesława Suchtę.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski