Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Początki parafii w Budziszewicach sięgają XIV w. Erygowana została w 1336 r., kiedy to książę mazowiecki Siemowit II ufundował i uposażył miejscowy kościół pw. św. Szczepana diakona i męczennika. Na przestrzeni wieków świątynia była odbudowywana po pożarach w latach 1521 i 1749 jako drewniana. Podczas wizytacji w 1762 r. kościół nie był jeszcze
konsekrowany, a tylko poświęcony w 1751 r., nadal patronatu królewskiego. Przetrwał on do XIX w., w którym został rozebrany.

Obecny kościół pw. Przemienienia Pańskiego zbudowany został w latach 1907-1909. obiekt wzniesiono według projektu architekta gubernialnego Feliksa Nowickiego, autora licznych budowli sakralnych oraz gmachów użyteczności publicznej. Kościół stylistycznie reprezentuje neogotyk, nawiązujący do form „stylu wiślano-bałtyckiego”, murowany z cegły na cokole kamiennym. Jest to obiekt jednonawowy, założony na rzucie wydłużonego prostokąta z trójbocznie zamkniętym, węższym prezbiterium oraz aneksami bocznymi z przybudówkami, flankującymi kruchtę i prezbiterium. Na osi centralnej fasady usytuowana jest trójkondygnacyjna, czworoboczna wieża przykryta hełmem iglicowym. Nawę jak i aneksy przykrywa dach dwuspadowy, a prezbiterium wielospadowy. Ogromny, rzeźbiony, wieżyczkowy ołtarz główny mieści w sobie scenę Przemienienia Pańskiego, flankowaną figurami świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ołtarze boczne, również wieżyczkowe, dedykowane zostały św. Józefowi (lewy) i Świętej Rodzinie ze Studzianny (prawy), zasłaniany ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Trzeci ołtarz kryje w sobie ikonę Matki Bożej. Prosta bryła i rozplanowanie oraz uproszczony detal architektoniczny kościoła (ostrołukowe otwory okienne i drzwiowe, schodkowe szczyty z pinaklami, konsolowe gzymsy, tynkowane, zakończone ostrołukowo płyciny fasady) stanowią czytelne świadectwo zapoczątkowanych w XIX w. stylowych poszukiwań narodowej odmiany architektury.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski