Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Regnowie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia i pierwszy drewniany kościół w Regnowie pw. św. Michała Archanioła powstał w pierwszej połowie XIII w. z fundacji księcia Konrada Mazowieckiego. Kościół miał początkowo wchodzić w skład parafii Cielądz i dopiero od 1333 r. stał się parafialnym. W 1603 r., podczas wizyty bp. W. Goślickiego, stał tu kościół drewniany, który spłonął w 1762 r. Dwa lata później, na tym samym miejscu, starosta rawski Franciszek Kazimierz Lanckoroński ufundował i wybudował nową świątynię, istniejącą do dziś. Według legendy miało to być wotum wdzięczności za uratowanie życia podczas polowania. Konsekracji kościoła dokonał w 1772 r. biskup kijowski Józef Andrzej Załuski. Kościół szczęśliwie przetrwał pożar w 1842 r., który strawił całą plebanię, pochłaniając akta parafialne. W czasie I wojny światowej uszkodzeniu uległy wieże, dzwonnica i główne drzwi. II wojna światowa nie przyniosła zniszczeń.

Obecnie ten późnobarokowy kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny posiada układ bazylikowy. Bogato zdobione wnętrze pochodzi z XVIII w. W prezbiterium stoi monumentalny, rokokowy ołtarz główny z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, w srebrnych sukienkach, zasuwanym obrazem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Umieszczona w jego zwieńczeniu rzeźba św. Michała Archanioła depczącego szatana jest nawiązaniem do wezwania poprzedniej świątyni. Najstarszym zabytkiem kościoła jest gotycka Pieta z XV w.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski