Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Waliszewie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Waliszew to stara, szlachecka wieś, która zawdzięcza kościół parafialny szczodrobliwości jej właścicieli, rodzinie Waliszewskich herbu Leszczyc. Jak informują akta Konsystorza Gnieźnieńskiego, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Witalisa istniał tu już w końcu XIV w. Parafia prawdopodobnie została erygowana w 1389 r. przez archidiakona gnieźnieńskiego Bronisza. Miała ona filię w Bielawach, które w 1402 r. przekształcono w parafię. Pierwszy kościół nie przetrwał próby czasu.

Obecny kościół parafialny, modrzewiowy, konstrukcji zrębowej, na planie krzyża, został ufundowany w 1765 r. przez stolnika sochaczewskiego Adama Lasockiego z Gosławic, wspólnie z synem Wawrzyńcem. Kościół poddano przebudowie w 1845 r. W latach dwudziestych ubiegłego wieku został podlewarowany i usadowiony na fundamencie. Wieliszewska świątynia posiada barokowo-rokokowy wystrój z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na prawym ręku. Ołtarze boczne poświęcone są św. Annie Samotrzeciej i Chrystusowi Ukrzyżowanemu. Na uwagę zasługuje gotycka kamienna chrzcielnica z 1538 r. oraz rokokowa ambona z XVIII w.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski