Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia na osiedlu Widok w Skierniewicach powstała z inicjatywy ks. prał. Jerzego Wasiaka, proboszcza parafii pw. św. Jakuba Apostoła, który na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku na różne sposoby zabiegał o zgodę władz komunistycznych na budowę kościoła na osiedlu Widok. Po uzyskaniu stosownego pozwolenia, w 1982 r. zakupiono barak, służący za kaplicę. W trzy lata później arcybiskup metropolita warszawsko-gnieźnieński Józef kard. Glemp, prymas Polski, dekretem z dnia 1 VI 1985 r. erygował nową parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszym organizatorem, a następnie proboszczem parafii został ks. kan. Bolesław Stokłosa (w latach 1983-1999). Wznoszenie murów trwało długo. 17 III 2002 r. poświęcono cztery dzwony: „Jezus Chrystus”, „Jan Paweł II”, „Alojzy” i „Małgorzata Maria”. Uwieńczeniem wysiłków był dzień 21 VI 2003 r., kiedy biskup łowicki Alojzy Orszulik SAC konsekrował świątynię i nadał jej tytuł kolegiaty, powołując przy niej Skierniewicką Kapitułę Kolegiacką. Nominacje dziewięciu kanoników Kapituły Skierniewickiej zostały przedstawione 18 października, a uroczysta instalacja kanoników nastąpiła 2 XI 2003 r., podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa łowickiego.

Kościół posiada dwie kaplice: Matki Bożej Częstochowskiej i Wieczystej Adoracji Najświętsze go Sakramentu. Ta druga została poświęcona przez biskupa łowickiego Andrzeja F. Dziubę i oddana do użytku 16 X 2008 r. Jest ona wotum dziękczynnym i pamiątką I Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Na ścianie ołtarzowej góruje obraz Jezusa, trzymającego lewą dłoń na sercu. Wyrazem pamięci o zamordowanych na Syberii Polakach jest tablica na ścianie kościoła; druga, na filarze, poświęcona jest wydarzeniom w parafii. Szczególną chlubą są 33-głosowe organy elektroniczno-pneumatyczne, zbudowane w 1956 r. przez firmę Klais z Bonn. Na placu przed kolegiatą stoi krzyż, przy którym w trakcie pielgrzymki do ojczyzny św. Jan Paweł II w dniu
14 VI 1999 r. celebrował Mszę św. na Błoniach w Łowiczu i wygłosił homilię na temat wychowania.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski