Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: W roku 1992 papież św. Jan Paweł II dokonał nowego podziału administracyjnego diecezji polskich, w wyniku którego powstała m.in. diecezja polowa. Z tej przyczyny w roku 1997 konieczne okazało się oddanie kościoła garnizonowego pw. Najświętszej Maryi Panny parafii wojskowej. Nową świątynią parafialną stał się wówczas kościół św. Stanisława biskupa, który jednak nie był w stanie pomieścić licznych parafian. Biskup łowicki Alojzy Orszulik, w trosce o dobro wiernych, zadecydował o budowie nowego kościoła na osiedlu Zadębie i 13 V 1999 r. poświęcił plac pod budowę kościoła. Ówczesny proboszcz, ks. Franciszek Gutowski, z sobie właściwą delikatnością i stanowczością wcielał w życie myśl o nowym ośrodku duszpasterskim: przygotował plac do poświęcenia, postawił krzyż, zadbał o zagospodarowanie terenu i ogrodził go. Rok później, pod koniec maja, rozpoczęto prace przy wznoszeniu świątyni Bożego Miłosierdzia. 31 V 2001 r. biskup łowicki dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez św. Jana Pawła II, a 18 V 2002 r. erygował przy budującym się kościele parafię pw. Miłosierdzia Bożego, ustanawiając jej pierwszym proboszczem ks. Jana Rawę. Od tego momentu prace nabrały znacznego przyspieszenia. Już w marcu 2003 r. odprawiono pierwszą Mszę św. w murach budowanej świątyni. W 2005 r. utworzono od podstaw ogród otaczający świątynię, z dużym placem zabaw dla dzieci, który jest powodem wielkiej dumy dla parafii.

Wykończony kościół nie był jeszcze konsekrowany. Na uwagę zasługuje oryginalna koncepcja wystroju świątyni, nawiązująca do słów św. Jana Pawła II, iż „Kościół dzisiaj musi oddychać dwoma płucami – Wschodu i Zachodu”. W prezbiterium dominuje ikona krzyża, nawiązująca do krzyża z kościoła św. Damiana, ale ze zmienionymi scenami bocznymi, które ukazują sześć scen Chrystofanii oraz ikonę Maryi i św. Jana Chrzciciela. W stallach umieszczono ikony Abrahama, Dwunastu Apostołów i św. Pawła. W prawej nawie bocznej jest tryptyk, który obrazuje encyklikę św. Jana Pawła II o Eucharystii, z centralną ikoną Jezusa Miłosiernego i umieszczonym poniżej tabernakulum. W lewej nawie bocznej jest tryptyk przedstawiający życie Maryi, nawiązujący z kolei do encykliki św. Jana Pawła II o Matce Bożej, z centralną ikoną Matki Bożej opieki. W nawach bocznych rozmieszczono ikony Drogi Krzyżowej. Do medytacji czternastu tradycyjnych stacji Drogi Krzyżowej zaprasza ikona przedstawiająca modlitwę Pana Jezusa w ogrójcu, a cykl zamyka ikona Jezusa Zmartwychwstałego. Autorem wszystkich ikon jest Tomasz Mill z Marek.

Na uwagę zasługuje też 25 tradycyjnych witraży: dwa witraże z symbolami eucharystycznymi w prezbiterium oraz witraż św. Grzegorza Wielkiego na chórze, ponadto witraże ze św. S. Faustyną Kowalską, św. Janem Pawłem II oraz 20 witraży obrazujących poszczególne tajemnice Różańca świętego. Witraże wykonał Piotr Tchir z Przemyśla. W kościele jest także nawiązująca do całości wystroju chrzcielnica i organy elektroniczne z prospektem organowym. Są także relikwie św. Faustyny oraz bł. Honorata Koźmińskiego.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski