Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Do organizacji parafii, w czerwcu 1986 r., Kuria Metropolitalna Warszawska mianowała ks. Tadeusza Olaczka. 3 V 1987 r. została odprawiona pierwsza Msza św., podczas której został poświęcony plac pod budowę świątyni. Od tego czasu w każdą niedzielę, najpierw pod gołym niebem, później w drewnianej kaplicy była odprawiana Msza św. 13 IX 1987 r. w budynku gospodarczym przygotowano salę katechetyczną, gdzie w razie niepogody była sprawowana liturgia, a 14 XI 1984 r. w podziemiu plebani powstała kaplica. Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie powstała dekretem Józefa kard. Glempa, prymasa Polski, z dnia 28 II 1988 r. Miesiąc później ks. prał. Jan Świtkowski odebrał przysięgę od proboszcza, ks. Tadeusza Olaczka. 24 V 1988 r. na pierwszą uroczystość odpustową przybył biskup sufragan warszawski Kazimierz Romaniuk, który poświęcił obraz Patronki parafii. Dalsze miesiące poświęcone były budowie plebanii, która z końcem 1988 r. była już pokryta dachem i częściowo otynkowana.

23 IV 1989 r. parafianie wraz z proboszczem rozpoczęli budowę kościoła według projektu architektonicznego inż. Józefa Żołądkowicza z Olsztyna. 15 VII 1989 r. poświęcone zostały fundamenty kościoła i wmurowana pierwsza cegła. W dwa lata później bp Kazimierz Romaniuk 26 V 1991 r. wmurował kamień węgielny, a 27 X 1991 r. świątynia była już pokryta dachem. 16 II 1992 r., decyzją władz kościelnych, została dokonana zmiana na stanowisku proboszcza parafii. Nowym proboszczem parafii został ks. Józef Kowalczuk. Pierwsza Msza św. w nowej świątyni została odprawiona 24 V 1992 r. Na mocy dekretu biskupa łowickiego Alojzego Orszulika SAC z 17 VIII 1993 r. parafię przejęli księża Pallotyni ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. 22 VIII 1993 r. podczas przekazania parafii urząd proboszcza objął oficjalnie ks. Jan Latoń SAC. Wkrótce rozpoczęto tynkowanie wnętrza świątyni, które zakończono 13 XI 1994 r. Rok 1995 to kolejne prace przy wykończeniu świątyni. Ukoronowaniem prac wykończeniowych było poświęcenie świątyni 29 I 1995 r. Jej konsekracji dokonał dopiero 26 V 2013 r. drugi biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.

Kryty dwuspadowym dachem nowoczesny kościół, z wpisaną w bryłę wieżą dzwonniczą, posiada przestronne wnętrze dzielone dwoma rzędami filarów. W niszy ściany ołtarzowej, nad tabernakulum i obrazem Patronki parafii wisi krzyż w figurą Chrystusa. W 2010 r. wykończono prezbiterium: ułożono granitową posadzkę, zamontowano marmurowy ołtarz i ambonę.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski