Matki Bożej Miłosierdzia w Pilawicach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Nr konta parafialnego:  

Bank PKO S.A I O. w Sochaczewie

63 1240 1822  1111 0010 0535 0350

 

Rys historyczny: Parafia Pilawice powstała z części parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku znajdował się tutaj punkt katechetyczny. W 1967 r. ks. Janusz Kuśmierczyk odprawił tutaj po raz pierwszy niedzielną Mszę św. dla dzieci i już wtedy wśród okolicznej ludności zrodziło się pragnienie wzniesienia kaplicy. Jednak ówczesne władze komunistyczne były przeciwne tak budowie, jak i sprawowaniu we wsi Mszy św. Dopiero po kilku latach uzyskano zgodę na Mszę św. jako lekcję poglądową dla dzieci i młodzieży, bez udziału dorosłych. W 1979 r. Kuria Metropolitalna Warszawska wystąpiła do władz państwowych z oficjalną prośbą o zgodę na budowę kaplicy w Pilawicach. Odpowiedź przyszła po roku: 27 XI 1980 r. Urząd Wojewódzki w Skierniewicach wydał zgodę na budowę kościoła. Mając na uwadze potrzeby wiernych w 1981 r. została pobudowana kaplica jako miejsce celebracji liturgii, a następnie jako punkt katechetyczny.

W 1982 r. rozpoczęto budowę kościoła według projektu arch. Mieczysława Gliszczyńskiego z Warszawy. Kamień węgielny poświecił biskup pomocniczy warszawski Władysław Miziołek. W lipcu 1983 r. przybył do parafii ks. Szczepan Dmochowski i jako pierwszy kapłan zamieszkał na stałe w pomieszczeniu przylegającym do kaplicy. 15 III 1985 r. Józef kard. Glemp, prymas Polski, wydał dekret erygujący parafię, mianując jej pierwszym proboszczem ks. Dmochowskiego. Została ona wydzielona z parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie oraz z parafii Niepokalanów. Ostateczne prace budowlane zakończono w 1986 r. 16 XI 1986 r. biskup pomocniczy warszawski Marian Duś poświęcił obraz Matki Bożej Miłosierdzia, na malowany w warszawskiej pracowni artystycznej Katarzyny Jastrzębowskiej. 7 XI 1988 r. prymas Józef Glemp pobłogosławił dzwon imienia Jana Pawła II, zaś 23 XI 1997 r. bp Alojzy Orszulik poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego.

W kościele na uwagę zasługuje dębowy krzyż z rzeźbioną pasyjką według projektu Jerzego Machaja oraz polichromie, które wykonał Andrzej Berner. Przez następne lata trwały prace przy upiększaniu świątyni i jej otoczenia. 29 VIII 2010 r. odbyły się uroczystości 25-lecia parafii, a 14 listopada tegoż roku biskup łowicki Andrzej F. Dziuba dokonał konsekracji kościoła.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski