Matki Bożej Jasnogórskiej w Stachlewie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Stachlewie została powołana dekretem arcybiskupa metropolity warszawsko-gnieźnieńskiego kard. Józefa Glempa, prymasa Polski, z dnia 25 IV 1985 r. Stachlew należał niegdyś do parafii św. Wojciecha w Makowie. Pod koniec lat siedemdziesiątych z inicjatywy proboszcza Makowa, ks. Mariana Godlewskiego, bez zezwolenia władz administracyjnych a nawet kościelnych, rozpoczęto w Stachlewie budowę kaplicy. Pracę utrudniały ówczesne władze, nasyłając milicję obywatelską, która zakładała plomby na budowie. Z początkiem lat osiemdziesiątych XX w. kaplica wraz z salą katechetyczną została ukończona. W roku 1985 salę katechetyczną przeznaczono na mieszkanie dla księdza, w którym zamieszkał na stałe ks. Władysław Kaniewski. Zajęcia religii odbywały się w prywatnym domu obok. Kaplica służyła mieszkańcom przeszło dziesięć lat. Wkrótce ks. Kaniewski rozpoczął starania o utworzenie ośrodka duszpasterskiego, ale z różnych względów jego planów nie zrealizowano. W 1987 r. władza archidiecezjalna warszawska skierowała do Stachlewa ks. Stanisława Pawlinę z zadaniem stworzenia parafii i budowy kościoła. Mimo braku zezwoleń ze strony władz komunistycznych oraz wielu innych przeciwności, z pomocą łaski Bożej i ogromnej gorliwości parafian wybudował w latach 1992-1996 kościół i dom katechetyczny.

12 IX 1991 r. prymas Józef Glemp poświęcił plac pod budowę kościoła i wmurował kamień węgielny pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II, a osiem lat później, 8 maja konsekracji kościoła dokonał pierwszy biskup łowicki Alojzy Orszulik oraz biskup pomocniczy warszawski senior Władysław Miziołek. Jednonawowa świątynia z domem katechetycznym, wybudowane z żółtej cegły, mają kształt krzyża, z dwiema bocznymi kaplicami. Nad frontowymi drzwiami widnieje napis: „Pan mój i Bóg mój” oraz znajduje się wieża górują ca nad okolicą. Zwieńczeniem wielobocznie zamkniętego prezbiterium są wystające belki w kształcie litery „M”, wyznaczające części Różańca świętego. Na centralnej ścianie wisi obraz Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, której skronie zdobią złote korony, poświęcone przez św. Jana Pawła II w Łowiczu 14 VI 1999 r. Uroczystej koronacji obrazu – na prawie diecezjalnym – dokonał 26 VIII tegoż roku biskup łowicki Alojzy Orszulik SAC. W kaplicach bocznych miejsce znalazły obrazy Jezusa Miłosierne go oraz Matki Bożej Licheńskiej. Nowoczesne stacje Drogi Krzyżowej przedstawiają głównie postać Chrystusa Zbawiciela. W ścianach nawy wmurowano dwie tablice: pierwsza upamiętniająca Milenijny Rok 2000, z posągiem św. Jana Pawła II, druga z okazji obchodów Roku
2001, poświęcona Stefanowi kard. Wyszyńskiemu, Prymasowi Tysiąclecia. Okna zdobią witraże: Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, św. Stanisław, św. Jan Paweł II. Pozostałe ozdobiono ornamentami.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski