Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Pierwotnie teren parafii należał do parafii katedralnej w Łowiczu. Starania o erygowanie parafii i budowę nowej świątyni w Bobrownikach podjął w 1950 r. arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski. Państwowe władze wyraziły na to zgodę dopiero w 1979 r. Budowę kościoła rozpoczęto 2 VIII 1980 r. Kamień węgielny, poświęcony przez papieża Jana Pawła II, wmurował 17 V 1981 r. biskup pomocniczy warszawski Jerzy Modzelewski. Konsekracji świątyni dokonał 12 VI 1982 r. arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Józef kard. Glemp, prymas Polski, który 15 IX 1982 r. erygował tutaj również parafię.

Kościół pobudowano według projektu arch. Janusza Kolberczyka. Jest on halowy, z kaplicą w kształcie rotundy i elementami stylu zakopiańskiego. Został wzniesiony dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi wiernych. W ołtarzu głównym znajduje się duży krzyż i obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Ponadto kościół zdobią dwa ołtarze boczne: lewy poświęcony św. Judzie Tadeuszowi, a prawy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W kaplicy bocznej znajduje się ołtarz i obraz Miłosierdzia Bożego. Obok kościoła znajduje się wybudowana w latach 1995-2000 okazała Golgota Księstwa Łowickiego.

Opracowałks. kan. dr Paweł Staniszewski