Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowach

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Pierwotnie Ostrowy należały do parafii Krośniewice, o czym świadczą zapiski jeszcze z XVI w. W 1847 r. Adam Rembieliński zbudował tutaj cukrownię, która po rozbudowie w latach 1855-1860 była największą cukrownią w Królestwie Polskim do końca XIX w. (przestała istnieć w 2007 r.). Jeszcze w XIX w. zbudowano przy cukrowni drewnianą kaplicę na werandzie (Żydzi to nazywali kuczką) na pierwszym piętrze, do której wchodziło się po drewnianych schodach. Były tam dwa piękne witraże. Posługę w niej pełnili księża dojeżdżający z Krośniewic. 20 VIII 1980 r. arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, ustanowił przy niej ośrodek duszpasterski, powierzając jego administrację ks. Stanisławowi Łubianowi. On to w 1983 r. rozpoczął przygotowania pod budowę kościoła. Dekretem z 12 V 1984 r. arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-warszawski Józef kard. Glemp, prymas Polski, erygował parafię, która rozpoczęła działalność z dniem 1 VI 1984 r.

Kościół wzniesiono w latach 1985-1995 dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian oraz zarządu cukrowni. Podczas jego budowy, w połączonych dwóch salach katechetycznych, na wybudowanej uprzednio plebanii urządzono tymczasową kaplicę, gdyż wejście na werandę stało się niebezpieczne. Obecnie kaplica jest już rozebrana. Konsekracji kościoła dokonał 26 VIII 2004 r. biskup łowicki Andrzej F. Dziuba, dla którego była to pierwsza konsekracja w diecezji łowickiej.

Murowano-żelbetonowy kościół stanowi realizację projektu arch. Ludomira Słupeczańskiego. Centralne miejsce zajmuje nieznacznie podwyższone prezbiterium. Na ścianie ołtarzowej dominuje witraż Matki Bożej Częstochowskiej. Po bokach ołtarza stoją niewielkie ołtarzyki z figurami Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej. Po prawej stronie kościoła znajduje się kaplica św. Józefa, z ołtarzem przeniesionym z dawnej kaplicy cukrowniczej z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, flankowanym obrazami św. Piotra i św. Pawła. Okna boczne wypełniają witraże figuralne.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski