Dobrego Pasterza w Jesionce

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia w Jesionce została erygowana 25 III 1985 r. przez arcybiskupa metropolitę gnieźnieńsko-warszawskiego Józefa kard. Glempa, prymasa Polski. To młoda wspólnota parafialna. Jej początki sięgają lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w., gdy w prywatnych domach mieszkańców odbywały się lekcje religii dla dzieci oraz odprawiane były Msze św. Kolejnym krokiem był zakup drewnianego, wiejskiego domu, jego przebudowa i oddanie wiernym w roku 1978 jako kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

Obecny kościół parafialny pobudowano w latach 1984-1992 według projektu Marka Mierzejewskiego i Pawła Kasprzyckiego. Równocześnie zbudowano plebanię. 8 X 1992 r. świątynię konsekrował biskup pomocniczy warszawski Władysław Miziołek. Jest to nowoczesna, słoneczna, zewnętrznie urozmaicona i rozczłonkowana świątynia. W prezbiterium znajduje się witraż wewnętrzny ze sztucznym podświetleniem, stanowiący tło dla krzyża oraz płaskorzeźby przedstawiającej sceny z życia Chrystusa. Po prawej stronie nawy głównej usytuowana jest trójkątna kaplica Matki Bożej, a nad jej wejściem czternaście gipsowych płaskorzeźb, stacji Drogi Krzyżowej i napis „Chrystus umarł – Chrystus zmartwychwstał – Chrystus powróci”, projektu Marka Mierzejewskiego. Wykonawcą był artysta rzeźbiarz Stanisław Świst. Z lewej strony ołtarza znajduje się obraz Miłosierdzia Bożego.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski