Pamiętali o kapłanach męczennikach

4 MAJA 2021
Krzysztof Zwoliński

Bł. ks. Michał Woźniak, bł. ks. Michał Oziębłowski, ks. Wacław Zienkowski, o. Wilhelm Deperas. Kapłani, którzy na terenie dzisiejszej diecezji łowickiej służyli Bogu i ojczyźnie. I w Imię Jezusa, za kraj i swoich wiernych oddali życie podczas II wojny światowej w obozach zagłady. 29 kwietnia parafianie uczcili pamięć „swoich” bohaterów.

W Kutnie, Zdunach, Rawie Mazowieckiej, ale i wielu innych parafiach 29 kwietnia wierni zanosili modlitwy w intencji zamordowanych w obozach zagłady kapłanów.

W Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego parafie, kapłani, ale i miasta przypominały, że podczas II wojny światowej zarówno dla Niemców, jak i dla Sowietów duchowni byli pierwszą grupą do zniszczenia. Co piąty ksiądz diecezjalny w Polsce został zamordowany w czasie trwania wojny.

Na terenie dzisiejszej diecezji łowickiej nie brakuje tablic, głazów, pomników i obrazów upamiętniających księży, którzy za wiarę, ojczyznę i swoich parafian oddali życie. O kapłanach bohaterach pamiętali wierni m.in. z parafii Błogosławionych Męczenników Kutnowskich ks. Michała Woźniaka i ks. Michała Oziębłowskiego w Kutnie.

 

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne