Oświadczenie Rzecznika diecezji łowickiej

2 GRUDNIA 2013
admin
Oświadczenie Rzecznika diecezji łowickiej

Władza diecezji łowickiej z wielkim bólem przyjęła wyrok Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, skazującego księdza Sławomira Sasina na karę m.in. ośmiu i pół roku pozbawienia wolności. Po uprawomocnieniu się wyroku będzie to oznaczało, że potwierdził się wysunięty przeciwko temu kapłanowi zarzut czynów seksualnych wobec nieletnich.
Czyny, za które ksiądz Sławomir Sasin został skazany nigdy nie powinny mieć miejsca. Nigdy też nie znajdziemy odpowiednich słów, by wyrazić ubolewanie i zażenowanie spowodowane tą sytuacją. Nade wszystko przepraszamy i wyrażamy głębokie współczucie ofiarom działań księdza i wszystkim dotkniętym tą sprawą. 
Ks. Sławomir Sasin natychmiast po pojawieniu się zarzutów został odsunięty od pracy duszpasterskiej i odwołany z funkcji proboszcza. Władza diecezjalna współpracowała z organami państwowymi, prowadzącymi dochodzenie. O sprawie została poinformowana watykańska Kongregacja Nauki Wiary. Poszkodowani zawsze mogą liczyć na pomoc duszpasterską i terapeutyczną.
Jeszcze raz wyrażamy ubolewanie i nadzieję, że podobne sytuacje nigdy się już więcej nie powtórzą.

Ks. Piotr Karpiński
Rzecznik diecezji łowickiej
      
Łowicz, 2 grudnia 2013 r.

Podobne