Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP w związku z informacjami Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej przekazanymi w dniu 17 czerwca 2024 roku w stacji TVN 24, zapowiadającymi zmiany w Rozporządzeniu o organizacji lekcji religii

19 CZERWCA 2024
ks. Roman Sękalski

Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych
przez Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką wyraża stanowczy sprzeciw wobec
planowanych działań, które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do jednej godziny
tygodniowo oraz łączenie klas na lekcji religii. Nawiązując do stanowiska Konferencji
Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2024 należy podkreślić, że zapowiadane zmiany są
krzywdzące lub wręcz dyskryminujące. Ograniczają one prawa rodziców do wychowania
własnych dzieci w wyznawanej wierze.
Komisja Wychowania Katolickiego pragnie przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym
prawem wszelkie zmiany legislacyjne odnoszące się do nauczania lekcji w szkole powinny
zostać dokonane na drodze porozumienia z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi.
Stosownie do głosu biskupów, „zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować
działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców,
aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów
i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania”.
Ks. bp Wojciech Osial
Przewodniczący
Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Podobne