Oświadczenie Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Kurii Diecezji Łowickiej

28 GRUDNIA 2013
admin
OŚWIADCZENIE KURII
DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ ORAZ KURII DIECEZJI ŁOWICKIEJ
Z ogromnym ubolewaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o wypadku, w którym poszkodowaną została kobieta potrącona samochodem przez kapłana prowadzącego auto po spożyciu alkoholu. Ta sytuacja zasługuje na potępienie i nigdy nie powinna się była wydarzyć. Żaden człowiek, ani tym bardziej kapłan, nigdy nie powinien prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu.

Dlatego zarówno Diecezja Warszawsko-Praska, do której przynależy ów kapłan, jak i Diecezja Łowicka, na terenie której zamieszkuje od 20 lat jako emeryt, przepraszają za tę sytuację i proszą o wybaczenie tak poszkodowaną w wypadku, jak i jej bliskich oraz wszystkich, których ta sytuacja dotknęła, poruszyła i zgorszyła.

Jednocześnie zapewniają o wsparciu duchowym i duszpasterskim dla poszkodowanej kobiety i będą współpracować z organami państwowymi w tej sprawie.

Dołożą także starań, by sprawca wypadku podjął leczenie po wyjaśnieniu sprawy przez organy państwowe.


Ks. dr Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii Warszawsko – Praskiej

Ks. dr Piotr Karpiński
Rzecznik Prasowy Diecezji Łowickiej

Podobne