Oświadczenie Kurii Diecezjalnej Łowickiej

7 WRZEśNIA 2020
E. K.

Oświadczenie Kurii Diecezjalnej Łowickiej

Nawiązując do publikacji medialnych w sprawie ks. Jarosława W., oskarżonego o molestowanie seksualne Janusza S., Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że zgodnie ze wskazaniami Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, a także Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski, akta procesowe w tej sprawie zostały przekazane do Kongregacji Nauki Wiary. Władza diecezjalna oczekuje na werdykt Kongregacji.

Ks. Robert Kwatek
Notariusz Kurii

Podobne