Ks. bp dr hab. Wojciech Osial

Zawołanie biskupie: Dominus cor intuetur
Zajmowane stanowisko
Biskup pomocniczy
Funkcje (stanowisko/komórka):
adres

Urodził się 19 listopada 1970 w Łowiczu. Od 1989 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Po utworzeniu diecezji łowickiej ostatni rok studiów ukończył w seminarium duchownym w Łowiczu. Na prezbitera został wyświęcony 25 maja 1995 przez biskupa Alojzego Orszulika. W latach 1995–2001 kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które ukończył z doktoratem na podstawie dysertacji dotyczącej antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie habilitował się z nauk teologicznych o specjalności katechetyka na podstawie rozprawy Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku.

W latach 2001–2005 był katechetą w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach. W 2001 został zatrudniony w łowickiej kurii diecezjalnej, gdzie objął stanowiska notariusza kurii, referenta ds. katechetycznych i wizytatora nauki religii. W 2005 wszedł w skład diecezjalnej rady duszpasterskiej. W 2013 został diecezjalnym cenzorem publikacji religijnych. W 2014 został obdarzony godnością kanonika honorowego Katedralnej Kapituły Łowickiej

W 2001 został wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, zaś w 2009 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Ponadto podjął wykłady zlecone, w latach 2001–2004 w Instytucie Teologicznym Diecezji Łowickiej, a w 2015 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2005 został konsultantem ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki. W 2006 objął funkcję rzeczoznawcy ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W 2012 wszedł w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. W 2005 został zastępcą redaktora naczelnego periodyku „Studia Lovicensia”.

24 grudnia 2015 został mianowany biskupem tytularnym Cediae i pomocniczym diecezji łowickiej, konsekrowany 4 lutego 2016 r. w Łowiczu.

Jest Wiceprzewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.