Bp dr hab. Wojciech Osial

Zawołanie biskupie: Dominus cor intuetur
Zajmowane stanowisko
adres
sekretarz i kapelan

Urodził się 19 listopada 1970 roku w Łowiczu. W 1989 podjął studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Ostatni rok studiów ukończył w Łowickim Seminarium Duchownym, zaraz po erygowaniu Diecezji Łowickiej. Święcenia prezbiteratu, z rąk Ks. bp Alojzego Orszulika otrzymał 25 maja 1995 roku. W latach 1995-2001 kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które ukończył z tytułem doktorskim, na podstawie dysertacji dotyczącej antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 roku habilitował się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z nauk teologicznych o specjalności katechetyka na podstawie rozprawy „Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku”.

W 2001 roku podjął pracę w Łowickiej Kurii Diecezjalnej na stanowisku notariusza, referenta ds. katechetycznych i wizytatora nauki religii w placówkach oświatowych. W 2005 roku wszedł w skład diecezjalnej rady duszpasterskiej. W roku 2013 został diecezjalnym cenzorem publikacji religijnych. W 2014 został powołany do godności Kanonika Honorowego Katedralnej Kapituły Łowickiej.

Od 2001 roku wykładał katechetykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, oraz od 2009 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Dodatkowo w latach 2001-2004 podjął wykłady zlecone w Instytucie Teologicznym Diecezji Łowickiej, oraz w 2015 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2005 roku został konsultantem ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki, oraz zastępcą redaktora naczelnego periodyku „Studia Lovicensia”. W 2006 objął funkcję rzeczoznawcy ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W 2012 wszedł w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

24 grudnia 2015 roku został mianowany biskupem tytularnym Cediae i pomocniczym Diecezji Łowickiej.

Sakrę biskupią otrzymał 4 lutego 2016 roku w Łowiczu.

W dniu 9 marca 2024 r. Papież Franciszek mianował bp Wojciecha Osiala Administratorem Apostolskim diecezji łowickiej sede vacante

Od 2021 roku Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. (katecheza.episkopat.pl)