Ks. Wojciech Jadownicki

Zajmowane stanowisko
Wikariusz w parafii Świętej Trójcy w Piątku
informacje