Ks. Władysław Czaplicki

Zajmowane stanowisko
informacje