Ks. Waldemar Marczak

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii św. Aleksandra w Śleszynie

informacje