Ks. Tadeusz Gajda CR

Zajmowane stanowisko
Pomoc duszpasterska