Ks. prał. dr Stanisław Poniatowski

Zajmowane stanowisko
Proboszcz w parafii Świętej Trójcy w Piątku

informacje