Ks. Ryszard Szmołda

Zajmowane stanowisko
Emeryt w parafii św. Floriana w Bedlnie
informacje