O. Roman Krauz OMI

Zajmowane stanowisko
Administrator w parafii św. Mikołaja w Dzierzbicach