Ks. Piotr Strzelczyk CR

Zajmowane stanowisko
Wikariusz
adres