Ks. mgr Piotr Paweł Zieliński

Zajmowane stanowisko
Wikariusz w parafii św. Marcina w Wysokienicach
informacje